I.T.C. BV

48 second hand i.t.c. bv for sale

1 - 30 from 48 Results

Volvo FL 618 Volvo fl618

1999 | 590.000 km

1 month ago
€ 12.500

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

€ 13.500

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

Renault T460

2014 | 725.000 km

1 month ago
€ 17.500

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

MOL 3 asser luchtvering mol

2005

1 month ago
€ 8.500

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

DAF LF 55.220 Daf lf 55 220

2003 | 556.000 km

1 month ago
€ 8.500

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

Kaiser Turbos hoet kipper

2008

1 month ago
€ 8.500

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

€ 4.500

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

Mercedes-Benz 914 Ecoliner 914

1999 | 345.555 km

€ 8.500

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

€ 8.500

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

Price on request

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

€ 7.500

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

Opel combo 16 diesel

2015 | 225.000 km

€ 7.000

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

Iveco Iveco 190 el 28

2013 | 323.444 km

€ 13.500

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

Price on request

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

€ 5.500

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

€ 7.500

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands

I.T.C. BV

0ostburg

nl Netherlands